• Our Facilities

Our Facilities

เรือคายัค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ที่พักมีท่าน้ำที่สามารถนั่งตกปลาได้ ( ลูกค้าต้องนำอุปกรณ์มาเอง )

ล่องเรือชมคลอง บ้านเรือน เตาตาล ทำขนมต้ม ไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำ ชมหิ่งห้อย
(ค่าบริการล่องเรือเปนราคาเหมา ขึ้นอยู่กับจำนวนคนและสถานที่ๆจะไป )

ขี่จักรยาน